Získaná dotace 300 000 Kč na obnovu hřbitovních zdí

Díky úspěšně získané dotaci ve výši 300 000 Kč dojde k obnově hřbitovních zdí.

Plánované opravy

Opravy budou probíhat v průběhu letošního a následujícího roku. Finanční prostředky, získané z programu Ministerstva zemědělství, tak umožní zachovat a obnovit kulturní objekty, které jsou nezbytnou součástí obcí.

Obec Jiřice u Miroslavi využije získané finanční prostředky jako základ pro provedení nezbytných oprav hřbitovní zdi, která se nyní nachází v havarijním stavu. Pro obec Citonice se jedná již o druhou úspěšnou žádost o dotaci. Momentálně se chystá největší část potřebných oprav, která bude navazovat na první fázi a umožní obci kompletní obnovu hřbitovní zdi, která je vzhledem k jejímu stavu velmi potřeba.

Další plány

Pro další obce, které mají rovněž zájem získat podporu na obnovu kulturních prvků, budeme žádat dotaci v rámci programu rozvoje venkova. Podrobné informace, včetně podmínek pro podání žádosti a přehledu podporovaných aktivit, jsou k dispozici v našem informačním letáku.

Pevně věříme, že i další projekty zaměřené na obnovu a zachování objektů v našem regionu získají potřebnou podporu.

Jak může naše firma pomoci Vám?

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace. Zajistíme pro vás kompletní servis od projektové přípravy po administraci žádostí o dotaci a výběrové řízení. Ať už se chystáte zrealizovat jakýkoli projekt, rádi s vámi probereme váš záměr při nezávazné a bezplatné konzultaci. Společně můžeme dosáhnout významných zlepšení, která přispějí k lepšímu životu v obcích.

Kontaktní údaje:

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz