Dotace pro obce a města

Přinášíme přehledný seznam dotací, které pomohou zlepšit veřejné prostory ve vaší obci nebo městě.

Přinášíme přehledný seznam dotací, které pomohou zlepšit veřejné prostory ve vaší obci nebo městě. Proměňte své vize v realitu.

V současné době je klíčové, aby se obce a města aktivně zapojily do procesu rozvoje a inovace. Ať už jde o zlepšení občanské vybavenosti, obnovu historických památek, nebo implementaci udržitelných řešení v dopravě a infrastruktuře, existuje celá řada dotačních programů, které mohou podpořit tyto iniciativy. Přinášíme vám přehled oblastí, na které se můžete zaměřit, a konkrétní možnosti dotací, které mohou vaše projekty posunout o krok vpřed.

Na co lze získat dotace:

Občanská vybavenost

Rozvoj a modernizace občanské vybavenosti jsou základem kvalitního života ve městech a obcích. Podpora je možná v následujících oblastech:

 • Nová výstavba nebo rekonstrukce objektů pro sociální služby, školství, včetně vybavení specializovaných učeben a center.
 • Výstavba či rekonstrukce obecních bytů a dalších bytových objektů.
 • Modernizace a zefektivnění veřejného osvětlení.

Památky

Udržování a revitalizace kulturního dědictví jsou nezbytné pro zachování historické identity významných míst. Dotace mohou být využity pro:

 • Restaurace a opravy historických budov, muzeí a knihoven.
 • Digitalizaci a zpřístupnění kulturního dědictví široké veřejnosti.

Budovy a stavby

Snížení energetické náročnosti a implementace ekologických řešení jsou dnes prioritou. Podporovány jsou projekty:

 • Zaměřené na revitalizaci veřejných budov a brownfieldů s důrazem na energetickou efektivitu a udržitelnost.
 • Stavby kulturních a kreativních center, které podporují kulturní život a tvorbu.

Veřejná prostranství a modrozelená infrastruktura

Vytváření příjemných, zdravých a bezpečných veřejných prostorů pro obyvatele zahrnuje:

 • Rozvoj parků, uličních prostor, veřejné zeleně a infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu.
 • Projekty zaměřené na hospodaření s vodou a nakládání s odpady.

Doprava

Zlepšení dopravní infrastruktury a podpora udržitelné mobility jsou klíčové pro snížení emisí a zvýšení kvality života. Podporovány jsou:

 • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba dobíjecích stanic a rozvoj infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Ostatní

 • Rozvoj zdravotnických zařízení, včetně urgentních příjmů a pečovatelských center.
 • Digitalizace a podpora výzkumných a vývojových projektů v oblasti veřejných služeb.

 Naše služby:

Naše služby nabízejí kompletní poradenství a podporu v průběhu celého procesu získávání dotací – od identifikace vhodného programu a přípravy projektu, přes podání žádosti, až po finální vyúčtování. Využijte příležitosti, které dotace přinášejí, a transformujte svou obec nebo město ve prospěch všech jeho obyvatel.

Kontaktujte nás a společně najdeme nejlepší řešení pro váš projekt.

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz