Více než 15 milionů korun získaných pro SVJ

Díky odbornému poradenství našeho týmu se majitelé bytových domů dočkali příspěvku.

Díky odbornému poradenství našeho týmu se majitelé bytových domů ve Znojmě a okolí dočkali příspěvku na zásadní rekonstrukci svých domovů. O podporu na bytové domy jsme žádali pro Společenství vlastníků jednotek v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

O programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, který se zaměřuje na energetické úspory rodinných a bytových domů. Majitelé rodinných a bytových domů mohou žádat podporu například na zateplení, výměnu oken a dveří, výměnu nevyhovujícího zdroje energie nebo na pořízení fotovoltaiky.

 

Dotace přehledně v číslech:

  • Úspěšnou dotaci jsme vyřídili hned pro několik SVJ ve Znojmě:
  • Na ulici Gagarinova získaly 4 bytové domy dotaci ve výši 5 313 757 Kč.
  • Na ulici Smetanova získaly 3 bytové domy dotaci celkem 3 145 512 Kč.
  • Na ulici Rooseveltova získaly 3 bytové domy dotaci 1 828 796 Kč.
  • Na ulici Bolzanova získal bytový dům 1 217 515 Kč, na ulici Vídeňská 617 154 Kč a na ulici Jindřicha Hořejšího 643 163 Kč.
  • Mimo Znojmo se podařilo získat také dotaci pro bytový dům v obci Dobšice 547 274 Kč a v obci Břežany 1 740 023 Kč.

Jak můžete získat dotace pro vaše SVJ:

Program NZÚ otevírá dveře SVJ a bytovým družstvům, které mají zájem o energetickou renovaci svých domů.

Žádat můžete o dotaci na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu neekologického kotle, fotovoltaické elektrárny, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, systém na přípravu teplé vody a na využití tepla z odpadní vody, dobíjecí stanici pro automobily, dešťovku, zelené střechy, venkovní stínící techniku a na výsadbu zeleně v okolí nebo ve vnitrobloku.

Výše dotace:

Získat můžete až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpory.

Nízkopříjmové domácnosti jsou navíc podpořeny formou bonusu, za nízkopříjmové se považují osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení či přídavky na děti. Dotace je vyplácena formou zálohy předem.

Naše služby:

Náš tým pro vás vybere vhodný dotační titul, pomůžeme vám s vypracováním projektu a energetikou, uspořádáme výběrové řízení na zhotovitele a zajistíme správné administrování dotace tak, aby byla úspěšně schválena a získali jste potřebné finance na renovaci.

Tímto bychom chtěli všem našim klientům poděkovat za projevenou důvěru a přejeme, ať se jim spokojeně bydlí! Připojte se i vy k seznamu našich spokojených klientů a nechte nás Vám pomoci. Jsme tu pro Vás Dotace pro Znojmo.

 

Kontaktujte nás:

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz