Podpora obcí v národních parcích: příležitost pro zlepšení

Přinášíme zajímavou příležitost pro obce, správy národních parků...

Přinášíme zajímavou příležitost pro obce, správy národních parků, nestátní neziskové organizace a další právnické osoby. S novou dotační výzvou se otevírá možnost získat finanční podporu pro projekty zaměřené na zlepšení infrastruktury, vzdělávání a osvětu v oblastech národních parků České republiky.

 

Přehled důležitých informací:

 • Příjem žádostí: do 28. 6. 2024
 • Místo realizace: území národních parků v ČR
 • Doba udržitelnosti projektů: 5 let
 • Termín realizace: projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2027

 

Podporované aktivity a projekty:

Aktivita A: Vybavenost obcí

 • úprava či obnova zeleně na veřejném prostranství
 • úprava a realizace míst pro tříděný odpad, výstavba a rekonstrukce veřejných WC
 • budování a obnova nádrží pro akumulaci požární vody
 • sanace skalních masivů

Aktivita B: Infrastruktura obcí

 • rekonstrukce a zprůchodnění turisticky značených cest, stezek a pěšin
 • budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, budování odstavných ploch pro obytná vozidla a obytné přívěsy

Aktivita C: Rozvojové dokumenty, studie a projektové přípravy

 • dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí nebo orgánem ochrany přírody (např. EIA, SEA)
 • projektová příprava obcím pro budoucí žádosti do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Národního plánu obnovy (NPO) a Modernizačního fondu – mohou žádat pouze obce

Aktivita D: Informační centra orientovaná na národní parky

 • modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra
 • vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů

Aktivita E: Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

Aktivita F: Kofinancování schválených projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • obce
 • všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí
 • správy národních parků a nestátní neziskové organizace

Jaké náklady dotace pokryje:

 • nezbytné stavební práce, služby, dodávky
 • DPH
 • projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, zpracování žádosti maximálně do výše 5-10 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na podporované aktivitě

 

Jaká je výše podpory:

 • Aktivita A – 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 0,2 – 5 mil. Kč
 • Aktivita B – 70 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 0,2 – 5 mil. Kč
 • Aktivita C – 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 100 – 500 tis. Kč
 • Aktivity D, E – 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 0,2 – 2 mil. Kč
 • Aktivita F – 5 % z celkových způsobilých výdajů

 

Jak vám můžeme pomoci:

Nabízíme kompletní servis od projektové přípravy po administraci žádostí o dotace. Ať už plánujete jakýkoliv projekt v oblasti národních parků, jsme zde, abychom vám pomohli s jakýmikoli výzvami, které mohou nastat. Naše konzultace jsou zcela ZDARMA. Neváhejte se na nás obrátit, abychom prodiskutovali váš záměr, našli nejlepší řešení pro váš projekt a pomohli vám maximalizovat vaše šance na úspěch.

 

Kontaktujte nás:

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz