Dotace více než 22 milionů korun pro SOU a SOŠ Přímětická

Podařilo získat pro Střední školu Přímětická dotaci ve výši 22 114 465 Kč

V rámci iniciativy na zlepšení vzdělávacího prostředí a posílení odborné přípravy budoucích generací se nám podařilo získat pro Střední školu Přímětická dotaci ve výši 22 114 465 Kč. Tato významná finanční injekce, pokrývající 90 % nákladů, má za cíl zkvalitnit infrastrukturu středoškolského vzdělávání a zároveň zvýšit její dostupnost pro žáky a studenty.

Významný krok vpřed v oblasti polytechnického vzdělávání!

Jádrem projektu je vybudování odborné polytechnické učebny pro praktickou výuku, která bude vybavena nejmodernějšími technologiemi a pomůckami. Polytechnická učebna bude sloužit nejen pro formální výuku, ale i jako prostor pro neformální vzdělávání a zájmové aktivity. To zahrnuje i možnost vzdělávání dospělých, což přispěje k celoživotnímu vzdělávání v oblasti polytechniky.

Investice do našich studentů a jejich budoucnosti

Cílovou skupinou jsou zejména studenti oboru Truhlář, který má kapacitu 150 žáků. Tento projekt představuje významnou investici do budoucnosti, neboť budou díky němu lépe připraveni na požadavky trhu práce a zvýší se jejich uplatnitelnost.

Díky tomuto projektu Střední škola Přímětická získá vlastní prostor pro realizaci praktické výuky, a také pro další vzdělávací a mimoškolní aktivity. To umožní škole nejen rozšířit své vzdělávací programy, ale i zvýšit kvalitu a atraktivitu vzdělávání.

Poděkování a vize do budoucna

Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto projektu a děkujeme Střední škole Přímětická za důvěru, kterou do nás vložila. Věříme, že díky této spolupráci bude Znojmo bohatší o šikovné truhláře, kteří budou připraveni čelit výzvám.

Jak může naše firma pomoci Vám?

Pokud i vy plánujete nějaký projekt, pomocí kterého chcete zlepšit podmínky pro vzdělávání ve vaší instituci, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme kompletní servis od projektové přípravy až po administraci žádostí o dotace. Společně můžeme pracovat na tom, aby vaše vzdělávací projekty dosáhly úspěchu a přinesly ovoce v podobě lepších podmínek pro vzdělávání a rozvoj talentů.

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou konzultaci. Těšíme se na spolupráci.

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz