Investiční výzvy 2024: Podpora sportovní infrastruktury

NSA vyhlásila nové investiční výzvy na rok 2024, které se zaměřují na podporu regionální a standardizované sportovní infrastruktury.

Přehled dotačních výzev:

V oblasti regionální infrastruktury se jedná celkem o 3 dotační výzvy:

 • 04/2024 INVESTICE DO 10 MILIONŮ
 • 05/2024 INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – VÝSTAVBA
 • 06/2024 INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

 

V oblasti standardizované infrastruktury se jedná o 1 dotační výzvu:

 • 07/2024 STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

 

Podporované aktivity:

REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Výzva 04 – výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 05 – výstavba sportovních zařízení místního významu a vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 06 – technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Předmětem podpory nejsou:

 • sportovní zařízení, která budou sloužit výlučně pro komerční činnost,
 • sportovní zařízení definovaná v jiných programech NSA:
  • atletické dráhy, sektory, stadióny a haly,
  • fotbalové stadióny a hřiště,
  • tenisové haly a kurty,
  • sportovní haly určené pro halové míčové sporty,
  • zimní stadiony,
  • plavecké bazény 25 m,
  • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží;
 • veřejné volnočasové sportoviště
 • školní hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, která se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy, a zároveň která budou sloužit výhradně pro výuku školní tělesné výchovy

 

STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Výzva 07 – výstavba a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení:

 • atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
 • fotbalových stadionů a hřišť,
 • tenisových hal a kurtů,
 • sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty,
 • zimních stadionů,
 • plaveckých bazénů 25 m.

Součástí akce může být zázemí sportoviště nebo pořízení dlouhodobého majetku nezbytného pro provoz sportovního zařízení.

Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno a splňuje parametry a standardy uvedené ve výzvě.
Sportovní zařízení musí být po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

 

Kdo může žádat:

 • kraje, obce, městysy, měst, statutární měst, městské obvody, městské části
 • dobrovolné svazky obcí
 • spolky,
 • příspěvkové organizace územního samosprávného celku,
 • obchodní společnosti (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem.

 

Výše dotace:

Dotace se poskytuje ve výši 70 % způsobilých výdajů.

 

Limity jsou pro jednotlivé výzvy následující:

Výzva 04
a) minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
c) v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení, bude poskytnuta maximální výše dotace na akci 2 000 000 Kč, za předpokladu, že se jedná o samostatný předmět akce.

Výzva 05 a 06
a) minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč.

Výzva 07
Limity maximální výše dotace pro výstavbu sportovních zařízení:
a) u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 40 mil. Kč,
b) fotbalových stadionů a hřišť: max. 40 mil. Kč,
c) tenisových hal a kurtů: max. 50 mil. Kč,
d) sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 90 mil. Kč,
e) zimních stadionů: max. 120 mil. Kč,
f) plaveckých bazénů 25 m: max. 120 mil. Kč.

Limity maximální výše dotace pro technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace):
a) u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 30 mil. Kč,
b) fotbalových stadionů a hřišť: max. 30 mil. Kč,
c) tenisových hal a kurtů: max. 20 mil. Kč,
d) sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 35 mil. Kč,
e) zimních stadionů: max. 40 mil. Kč,
f) plaveckých bazénů 25 m: max. 40 mil. Kč.

Minimální výše dotace
a) pro výstavbu: min. 20 mil. Kč,
b) pro technické zhodnocení: min. 10 mil. Kč.

 

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 2. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí: 2. 5. 2024

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 6. 2027 (31. 12. 2026 pro standardizovanou infrastrukturu)

 

Využijte této příležitosti k rozvoji sportovní infrastruktury ve vaší obci nebo regionu a přispějte k lepšímu a aktivnějšímu životnímu stylu občanů.

 

Kontaktujte nás:

Chcete-li vědět více o tom, jak získat dotaci a jakým způsobem můžeme pomoci vašemu projektu. Kontaktujte nás. Naši specialisté jsou připraveni vám poskytnout veškeré informace a provést vás procesem žádosti o dotaci.

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz