Úspory v obcích

Oprava střech vyšla levněji díky e-aukci

Také v malých obcích je možné s úspěchem profitovat z výhod elektronizace. Potvrzuje to příklad
Hostěradic na Znojemsku, kde se rozhodli jako formu veřejné zakázky na stavební práce využít
elektronickou aukci. Výsledkem byly finanční úspory v řádu statisíců korun.

Obec Hostěradice se v případě výběrového řízení na opravu střech kulturního domu a základní školy
pustila do pilotního projektu. S elektronickými aukcemi se totiž v praxi setkala vůbec poprvé.

„Osobně jsem e-aukce z minulosti trochu znal. Za obec jsme je chtěli vyzkoušet především proto, že
díky nim dochází k úsporám financí. To se prokázalo,“ říká starosta Marek Šeiner. Poptáno bylo
celkem šest uchazečů, z nichž všichni vložili svoji cenu a pět z nich se přímo účastnilo samotné e-
aukce.

„Celková úspora proti nejnižší zadané nabídce činila 458 983 korun bez DPH. Celkem bylo provedeno
třiadvacet změn ceny. Pod jednou změnou si můžete představit snížení hodnoty oproti jinému
uchazeči,“ vysvětluje Tomáš Šturala ze společnosti Optimal Consulting, která byla ve výběrovém
řízení zástupcem zadavatele.

Úspěšnost společného průkopnického úsilí byla vysoká. „Vždyť v současné době se ceny stavebních
prací pohybují spíše na hladině soustavy RTS, nám se však podařilo dosáhnout 8% úspory oproti
předpokládané hodnotě,“ zdůrazňuje zástupce specializované poradenské firmy.

V Hostěradicích chtějí po první zkušenosti u elektronických aukcí zůstat. Ukázala jim totiž i další
pozitivní efekty. „Pokud bychom veřejnou zakázku řešili klasicky, administrativa by byla rozsáhlá.
V případě e-aukce jsem, s nadsázkou řečeno, ani nepostřehl, že se něco odehrálo. Všechno bylo
velice jednoduché, zkrátka bez papírování,“ dodává starosta obce.