Nová zelená úsporám pro bytové domy

Míra podpory až 50 %

Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům zaměřených na úspory energií v bytových i rodinných domech. ✅

V minulých letech se naší společnosti podařilo získat dotace na 40 bytových domů, v hodnotě bezmála 50 000 000 Kč.

Lze získat až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výše částky závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Částka se pohybuje od 700 Kč až 3 800 Kč za m2. Dotaci lze také využít i na památkově chráněné budovy. ✅

Žádat mohou vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků i pověřený vlastník jednotky. ✅

Zateplení

 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.
 • Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Novostavba

 • Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě. Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval.
 • Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 korun.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

 • Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.
 • Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

Fotovoltaické systémy

 • Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě.
 • Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

 • Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
 • Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

Zeleň

 • Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků.
 • Výše dotace se pohybuje od 2 500 do 50 000 korun.

Příprava teplé vody, solární ohřev

 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
 • Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

Stínicí technika

 • Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
 • Výše dotace se pohybuje od 50 000 do stovek tisíc korun.

Řízené větrání s rekuperací

 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun.

Zelené střechy

 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.
 • Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Využití tepla z odpadní vody

 • Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
 • Výše dotace na každou napojenou bytovou jednotku činí 10 000 korun.

Bonus za kombinaci více opatření

 • Při kombinaci více opatření můžete získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka.
 • Maximální zvýhodnění činí více než 150 000 Kč.

 

Proč se obrátit právě na nás?

 • zajistíme projektovou dokumentaci, energetické výpočty, žádost o dotaci, žádost o platbu

 • bezplatná konzultace po telefonu nebo emailu

 • přes 50 spokojených SVJ

 • 100% úspěšnost podaných žádostí

 

Rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme Váš záměr. ✅

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 731 623 492 či emailu: nzu@optimalconsulting.cz