Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Míra podpory až 60 %

Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům zaměřených na úspory energií v bytových i rodinných domech. ✅

Získejte až 60 % z celkových způsobilých výdajů. 

Zateplení

 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.
 • Podpora až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Novostavba

 • Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.
 • Dotace 200 000 – 500 000 Kč dle dosažených energetických parametrů budovy.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

 • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.
 • Dotace 30 000 – 100 000 Kč.

Fotovoltaické systémy

 • Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
 • Dotace 40 000 – 200 000 Kč

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

 • Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
 • Dotace 27 000 – 105 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev

 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
 • Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Stínicí technika

 • Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
 • Dotace 1 000 – 50 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Dotace 75 000 – 100 000 Kč

Zelené střechy

 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.
 • Dotace 700 – 100 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

 • Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
 • Dotace 5 000 – 50 000 Kč

Ekomobilita

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
 • Dotace 30 000 – 60 000 Kč

Projektová podpora

 • Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.
 • Dotace 5 000 – 35 000 Kč

Bonus za využití více opatření

 • Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.
 • Dotace 10 000 – 185 000 Kč

 

Kdo může o dotaci žádat?

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Proč se obrátit právě na nás?

 • zajistíme projektovou dokumentaci, energetické výpočty, žádost o dotaci, žádost o platbu

 • bezplatná konzultace po telefonu nebo emailu

 • přes 50 spokojených zákazníků

 • 100% úspěšnost podaných žádostí

 

Rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme Váš záměr. ✅

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 731 623 492 či emailu: nzu@optimalconsulting.cz