Dotační výzva zaměřená na marketing

Plánujete expanzi a chcete se zúčastnit zahraničních výstav a veletrhů? Získejte až 2,45 mil. Kč z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) ve výzvě Marketing.

Otevření programu se očekává 27. června 2024. Příjem žádostí bude brzy spuštěn a žádosti lze podávat do 28. března 2025.

Kdo může podporu čerpat:

  • Malé a střední podniky

Malý podnik: méně než 50 zaměstnanců

Střední podnik: 50-250 zaměstnanců

Kolik může projekt získat:

0,2 – 2,4 mil. Kč na jeden projekt

Až 50 % podpory z vynaložených výdajů pro malé i střední podniky

Na co lze čerpat:

Na náklady spojené s účastí podnikatelů na zahraničních veletrzích a výstavách, například na:

  • Pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím – voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost, připojení k internetu, zařízení stánku – nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení, včetně grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
  • Dopravu vystavovaných exponátů
  • Tvorbu propagačních materiálů
  • Povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Všechny náklady se musejí týkat výstav či veletrhů realizovaných v rámci daného projektu. Nelze dotovat obecně reklamu, PR či marketing na daném trhu. Dále nejsou hrazeny doprava osob (letenky apod.) a ubytování.

Neváhejte se obrátit na náš tým Optimal Consulting. Poskytneme vám více informací a podporu v procesu přípravy a podání žádostí.