Dotační výzva k inovacím: Získejte dotaci až 40 mil. Kč!

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) přináší II. výzvu Inovace, která nabízí firmám jedinečnou příležitost získat až 40 mil. Kč na zvýšení výkonnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Dotace je určena pro malé, střední podniky a velké podniky
  • Typickým žadatelem je výrobní podnik působící především ve zpracovatelském průmyslu.

Podporované aktivity:

Díky programu Inovace mohou žadatelé získat dotace na nákup nezbytného vybavení pro uvedení inovovaných výrobků či produktů na trh. Před podáním žádosti je však nezbytné mít ukončený výzkum a vývoj.

Konkrétní aktivity, na které lze dotace získat:

  • Technologie: pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí včetně souvisejícího software.
  • Software a data: software, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace.
  • Práva k užívání duševního vlastnictví: know-how, licence, patenty.
  • Certifikace produktů.

Výše dotace:

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 40 mil. Kč.

Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku a místu realizace, pohybuje se mezi 20 % až 60 % způsobilých výdajů.

Důležitý termín:

Příjem žádostí: do 31. července 2024

Na co si dát pozor?

Čím více bude váš produkt či proces inovativní na světovém či alespoň evropském trhu, tím větší šanci na úspěch máte.

Je třeba vysoký tržní potenciál pro zajištění odbytu. V době realizace projektu se produkt musí již uvádět na trh (nutno doložit). Jeden žadatel (IČO) může předložit maximálně jeden projekt.

Pro více informací o podmínkách a procesu žádání neváhejte kontaktovat náš tým Optimal Consulting. Naše konzultace jsou zdarma, pomůžeme Vám s přípravou a administrací celého projektu, abyste získali finančí podporu na inovace, které posunou váš podnik vpřed.

Zdroj: enovation.cz