Dotace na výstavbu, nákup i zateplení rodinných domů

Dotace až 550 000 Kč

Rodinné domy – výstavba

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč,
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

 

Rodinné domy – nákup

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč,
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotaci žádat

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).

Rodinné domy – zateplení

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínící techniku.

Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Bezplatná konzultace po telefonu nebo emailu

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 731 623 492

 

 

Zdroj obr.: https://stavba.tzb-info.cz/