Dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov

Majitelé veřejných budov mají nyní možnost získat finanční podporu pro provedení energeticky úsporných renovací, s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů.

Příjem žádostí o dotaci probíhá až do 31. října 2024.

Co lze z dotace hradit:

Dotace pokrývá široké spektrum aktivit zaměřených na zefektivnění energetické spotřeby a zlepšení vnitřního prostředí budov.

Snížení energetické náročnosti:

 • Komplexní nebo návazné stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-technických vlastností budov.
 • Systémy využívající odpadního tepla nebo systémy řízeného větrání s rekuperací.
 • Modernizace otopných systémů.
 • Vylepšení osvětlení.
 • Další podporovaná opatření zahrnují například zavedení energetického managementu, rekonstrukci teplovodních rozvodů či předávacích stanic tepla.

Zlepšení vnitřního prostředí:

 • Opatření eliminující negativní akustické jevy.
 • Instalace stínících prvků.

Obnovitelné zdroje energie:

 • Výměna vytápění, chlazení nebo zdroje pro přípravu teplé vody za obnovitelné zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kondenzační kotle na zemní plyn.
 • Solární a fotovoltaické systémy.
 • Rekonstrukce stávajících OZE.

Kdo může žádat:

 • Dotace je dostupná pro široké spektrum žadatelů, včetně:
 • Obcí a krajů
 • Dobrovolných svazků obcí
 • Státních a národních podniků
 • Správy železnic a státních příspěvkových organizací
 • Veřejných výzkumných a vědeckých institucí
 • Veřejnoprávních institucí a městských částí hl. města Prahy
 • Škol a školských zařízení
 • Nestátních neziskových organizací
 • Církví a náboženských společností
 • Obchodních společností vlastněných veřejným subjektem

Výše dotace:

Podpora může dosáhnout 50 % až 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, v závislosti na rozsahu renovace.

Důležité termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 1. července 2024

Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024

Dokončení projektů: Nejpozději 15. června 2026

Jsme zde, abychom vám pomohli. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete konzultaci, neváhejte kontaktovat náš tým Optimal consulting. Nabízíme bezplatné poradenství a rádi vám pomůžeme využít této příležitosti co nejefektivněji. Nezmeškejte šanci na získání finanční podpory pro energetické úspory a zlepšení kvality vašich veřejných budov!