Výběrové řízení z praxe

Jak ušetřit v rozpočtu? Řízení veřejných zakázek musí být profesionální

Klasická výběrová řízení ve veřejném sektoru rozhodně nejsou jen o výběru co nejlevnějšího
dodavatele z těch, kteří o zakázku soutěží. Jde o komplexní proces, který vyžaduje profesionální
nastavení od zadání, přes rozhodující kritéria až po vyhodnocení nabídek. Počet obcí a měst, které
k tomu využívají služeb externích firem, postupně narůstá.

Přesněji řečeno, roste zájem o tzv. administraci výběrových řízení, která mohou probíhat v klasické
„obálkové“ podobě nebo prostřednictvím elektronických aukcí. V tomto článku se seznámíme
s praktickými příklady z první kategorie.

Hevlín snížil cenu rekonstrukce téměř o milion

Začneme v obci Hevlín, která vypsala zakázku na zateplení budovy a rekonstrukci střechy kulturního
domu, což je celkem častý typ projektu spadajícího do kategorie „veřejné zakázky malého rozsahu“.
Navzdory předpokládané ceně stavebních prací ve výši zhruba 4,6 milionu korun se díky správně
nastavenému výběrovému řízení povedlo počátkem letošního roku „vysoutěžit“ cenu 3,7 milionu
korun.

Samotné zadání bylo specifické tím, že rozhodujícím kritériem byla pouze cena. Tak to ostatně bývá
ve většině případů. „Měli jsme sice jedno kritérium, ale výběrové řízení bylo nastaveno tak, že kromě
ceny se řešily i další věci. Chtěli jsme od administrátora například kompletní a detailní zadávací
dokumentaci a poté vyhodnocení nabídek,“ říká starosta Hevlína Antonín Pichanič.

Jím vedená jihomoravská obec se tak v podstatě nechala provést celým procesem, který by se dal
rozdělit na pět základních fází. Nejprve se zpracovávají všechny náležitosti ohledně zadání zakázky a
jejího uveřejnění, následují formální činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek a poté
s průběhem zadávací lhůty, což je nejobsáhlejší část výběrového řízení.

„Finišuje se rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího nabídky a sumarizací celého procesu včetně
uspořádání a předání veškeré dokumentace zadavateli. Samozřejmou součástí jsou po celou dobu
odborné a právní konzultace,“ popisuje Tomáš Šturala ze společnosti Optimal Consulting, která měla
výběrové řízení na starosti.

I přes zdánlivě jednoduché zadání v něm však učinila přibližně padesát jednotlivých kroků.

Příklad Hnanice, aneb když je důležitá nejen cena

Druhým příkladem z praxe veřejné správy je klasické výběrové řízení, které probíhalo v loňském roce
za pomocí více kritérií nastavených při zadání.

Konkrétně šlo o zakázku na obnovu veřejného osvětlení v obci Hnanice, tedy opět stavební práce na
„veřejné zakázce malého rozsahu“. Zadavatel přitom v rámci definovaných kritérii dával z 60 % důraz
na cenu, z 20 % na záruční a pozáruční servis a ze zbylých 20 % na celkový instalovaný jmenovitý
výkon svítidel při stoprocentní svítivosti.

„Výběrové řízení bylo hodně náročné na administraci, ale vše dopadlo velice dobře. A to hlavně díky
nastavení kritérií, kdy jsme výsledně dovedli odlišit nejen cenu, ale hlavně celkovou kvalitu nabídky
dodavatelů, kteří se od sebe cenově lišili pouze v řádu několika desítek tisíc korun,“ hodnotí starosta
Hnanic Martin Dvořák.

Finální rozdíl v ceně, která byla prioritním kritériem, činil necelých 30 tisíc korun. Záruční kritérium
nabídli dodavatelé stejné po dobu 5 let, takže rozhodujícím faktorem se nakonec ukázala celková
ekonomická výhodnost, kdy obec upřednostnila nabídku energeticky úspornějšího osvětlení.

„Když nás obec poptá, je pro nás klíčové jít u výběrového řízení do detailu, protože jedině tak
můžeme udělat práci dobře a mít spokojené klienty. Z pohledu starostů je důležité si uvědomit, že
rozhodují o investicích na 20 let. Nejde tedy jenom o zakoupení nejlevnější technologie, ale je nutno
řešit i úspornost a návratnost investice,“ doplňuje Šturala.

Oba dva příklady mohou být inspirací pro ostatní obce, které zatím netuší, že výběrová řízení
klasickou metodou „obálek“ lze díky spolupráci s profesionály administrovat rychle a kvalitně.
Podcenit se ovšem nesmí žádný krok od zpracování zadávací dokumentace přes odeslání poptávek až
po samotné vyhodnocení.